Zdrowa żywność
Zdrowe zwierzęta

Z Nourivit FKE, Nourivit Silage i Nourivit Plus

 

Nasze produkty wspomagają Cię w hodowli zwierząt gospodarczych

Technologia hodowli zwierząt Nourivit oznacza ekologiczną gospodarkę obiegu zamkniętego  
Lepsza jakość paszy – lepsze warunki życia  


Pasze i poidła

 

Dodanie Nourivit FKE do pasz i poideł poprawia zdrowie jelit zwierząt gospodarskich.


Kiszenie

 

Dodatek kiszonki Nourivit Silage na samym początku procesu zwiększa jakość kiszonki paszowej.

Higiena w oborze


Zastosowanie Nourivit Plus w higienie obory poprawia jej klimat. Dodatek Nourivit Plus do gnojowicy i obornika zwiększa i stabilizuje jego higieniczną jakość oraz zapobiega stratom azotu.

Żywienie Nourivit FKE

Stabilizację flory jelitowej zwierząt można skutecznie osiągnąć tylko wtedy, gdy Nourivit FKE podaje się w sposób ciągły razem z paszą i poidłami. Wspierając stały stan flory jelitowej, zwiększa się witalność i zdrowie zwierząt. Składniki odżywcze wchłaniane z paszy przetwarzane są przez witalne zwierzęta na ich równomierny wzrost. Zatem bezpośredni wpływ na florę jelitową zapewnia również wysoką wydajność produkcji. 

Więcej...
.

Lepsza fermentacja dzięki kiszonce Nourivit Silage

Kiszonkę Nourivit Silage stosuje się do obróbki zakiszanego materiału roślinnego. Kiszonka Nourivit jest równomiernie natryskiwana na rozdrobniony plon i wspomaga przemianę cukru w kwas mlekowy. Wynikiem jest stabilna wartość pH 4,0-4,5. Szkodliwe dla kiszonki bakterie (Listeria, Closteria) przestają wzrastać.

Korzyści: lepsza fermentacja i trwałość, mniejszy przepływ soku fermentacyjnego, lepsza jakość paszy, strawność, wydajność tuczu i mleka. 

Więcej...Lepszy stabilny klimat i wysokiej jakości nawóz rolniczy

Zastosowanie Nourivit Plus w higienie obory tworzy stabilny i zdrowy jej mikroklimat. Rezultat jest wyczuwalny: zapachy są neutralizowane, ponieważ obornik i uryna rozkładane są przez fermentację. Procesom gnicia zapobiegają mikroorganizmy Nourivit Plus. Dzięki mikroorganizmom Nourivit Plus następuje systemowa poprawa jakości gnojowicy, gnojówki i obornika oraz stabilizuje się ich higieniczną jakość. Mikroorganizmy Nourivit Plus fermentują i rozkładają stałe składniki gnojowicy i zapobiegają tworzeniu się szumowin.

Więcej...