Nourivit Plus 

    Nasze mikroorganizmy wzmacniają rośliny i glebę    Nourivit Plus Mikroorganizmy to mieszanka bakterii kwasu mlekowego, drożdży i bakterii fototroficznych.

    Poszczególne szczepy mikroorganizmów wyizolowano ze środowiska naturalnego. Ich hodowla pochodzi z naszego wewnętrznego banku mikroorganizmów. Tak hodowane mikroorganizmy są zestawiane zgodnie z recepturą Nourivit Plus i poddawane fermentacji.

    Fermentacja mikroorganizmów Nourivit Plus przebiega w naszych specjalnie opracowanych bioreaktorach.

     

    Wiadomości od Nourivit


    • Aktywacja życia glebowego

    • Przyspieszona przemiana materii organicznej i przyrost humusu

    • Skrócenie okresu wegetacji

    • Poprawa warunków glebowych dla większej masy korzeniowej

    • Wzrost zbiorów dzięki lepszej dostępności składników odżywczych

    • Poprawa warunków odżywiania i gleby dla lepszej jakości zbiorów


    Nourivit Plus jest stosowany w dawkowaniu dolistnym i do gleby. 

    Odoo image and text block

    Działanie produktu Nourivit Plus

    W dawkowaniu dolistnym rośliny kolonizowane są powierzchniowo mikroorganizmami zawartymi w Nourivit Plus. W połączeniu z Nourivit Węglan Wapnia powstaje środowisko naturalne, które sprzyja rozwojowi rośliny i działa jako środek zapobiegawczy przeciwko szkodnikom i chorobom.

    W przypadku uprawy gleby mikroorganizmy Nourivit Plus są mechanicznie wprowadzane do gleby. Przetwarzają one substancje organiczne i przekształcają je w składniki odżywcze dostępne dla roślin. W ten sposób powstaje szybko humus. 

     

    REGULARNE OPRYSKIWANIE LIŚCI:


    Dawkowanie: 

    3 kg Nourivit na hektar i 3 l Nourivit Plus zmieszane z min. 100 litrów wody

    Zalecane stosowanie:    

    Pierwsze zastosowanie w 2-4-liściennym stadium, drugie i trzecie w 14-dniowych odstępach  

    ZASTOSOWANIE DO GLEBY:

    Dawkowanie na hektar 50 l Nourivit Plus zmieszany z co najmniej 100 litrami wody  
    Zalecane stosowanie

    Po zbiorach podczas przyorania pozostałości.  

    HIGIENA W OBORZE:

    Dawkowanie15 l Nourivit Plus zmieszanego z 50 l wody na 100 m2 powierzchni obory.
    Zalecane stosowanie: spryskać podłogę, ściany i szyby wentylacyjne.

    Nourivit Plus został zarejestrowany w Austriackiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (AGES) jako środek pomocniczy dla roślin. Na podstawie tej rejestracji Nourivit Plus jest dopuszczony we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (na podstawie rozporządzeń (WE) nr 764/2008).

    Nourivit Plus jest zarejestrowany i wymieniony na InfoXgen jako środek do stosowania w rolnictwie ekologicznym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1. 834/2007.